LINEAGE族譜

 

掌光(Fang Zhang Guang)

方七娘 (Fang Qi Niang)

曾四 (Zeng Si)

潘賢 (Pan Xian) , 葉福 (Ye Fu) , 姚虎 (Yao Hu) , 林推 (Lin Tui) ,

二十四英俊 (Er Shi Si Ying Jun) , 曾祿吏 (Zeng Lu Li)

潘堆金 (Pan Dui Jin)

潘賽玉 (Pan Sai Yu) , 潘敦池 (Pan Dun Chi) , 潘大 (Pan Da Ren)

潘深恩 (Pan Shen En), 潘月照 (Pan Yue Zhao)

潘利秋 (Pan Li Qiu)

潘貞團 (Pan Zhen Tuan)

忠瑛 (Wang Zhong Ying), 嗣清(Pan Chi Qing), 潘世颯 (Pan Shi Sa) ,

潘孝德 (Pan Xiao De)

 

 

潘孝德 (Pan Xiao De)

潘世瓊 (Pan Shi Qiong), 潘成(Pan Cheng Miao), (Pan Xing Yu) , 潘錦 (Pan Jin Biao) , 清己 (Pan Qing Ji) , 潘應 (Pan Ying Luan),

陳國珍 (Chen Guo Zhen), 顏拱堪 (Yan Gong Kan) , (Zhang Heng Shan) , 周河漢 (Zhou He Han) , 顏樹炳 (Yan Shu Bing) , ( Zheng Jin Yuan), 林大德 (Lin Da De) , 黃文勇 (Huang Wen Yong), 林天(Lin Tian Rui) ,

許裕云 (Xu Yu Yun) ,黃吋芬 (Huang Shi Fen)

 


 

潘成 (Pan Cheng Miao)

潘瓊琪 (Pan Qiong Qi) , 潘瓊琳 (Pan Qiong Lin), 林強 (Lin Qiang), 進興(Pan Zhen Xing)

林要強 (Lin Yao Qiang), 招瑜 (Chen Zhao Yu) , 黃子文 (Huang Zi Wen) ,

呂培陽 (Lv Pei Yang) , 呂連樹 (Lv Lian Shu) , (Liu Tian Song) , 吕晓铃(Lv Xiao Ling)

顏世榮 (Yan Shi Rong) , 聯進 (Gu Lian Jin) , 顏金發 (Yan Jin Fa)

 潘辉澜(Pan Hui Lan),(Pan Hui Bin),張亞芬(Zhang Ya Fen)

陳偉彬(Chen Wei Bin),颜明煌(Yan Ming Huang),潘泽(Pan Ze Long),東海(Pan Dong Hai)

 

* the names in red are the passed-away.

 

Other lineages are expanded in the book below: White Crane Kung fu Book